Co je to vlastně ženský kruh?

26.10.2017

Možná jste o ženských kruzích již slyšely, ale možná ne...

Ženy ale také muži sedávali v kruhu již od nepaměti. Kruh symbolizuje život, sílu, cykličnost, nekonečnost a neměnnost, je přirozeným tvarem, ve kterém na sebe všichni vidí a jsou si rovni. Hranice jasně vymezuje prostor uvnitř a vně. Energie plyne dokola a krásně se v něm sdílí. 

Na ženských kruzích není vlastně nic zvláštního. Před lety (a někde ještě dnes), sedávaly ženy v kruhu při společných pracích, jako bylo draní peří, pečení, vyšívání... Pracovaly, tvořily, zpívaly a vyprávěly. Svíce hořely, na plotně se vařila povidla, ve světnici voněly byliny a houby, co se sušily na peci. Sdílely příběhy, pohádky, legendy, které zaslechly i mladé dívky. A tak si vzájemně předávaly svá moudra, zkušenosti a zažívaly magické večery.

Doba nebyla tak uspěchaná, lidé trávili většinu času v přírodě a byli mnohem více spjati s jejími cykly. Dodržovali mnoho tradic a zvyků, na které jsme skoro zapomněli. Zpívali, tančili a někdy jen tak pro radost a pro zábavu, protože si nemohli "pustit"  Youtube nebo televizi. Proč vám to vyprávíme? V čem to vlastně bylo tenkrát lepší? Proč se ke kruhům opět vracíme?

Odpovězte si samy: Připadá vám, že život letí tak rychle, že se roční období střídají jako týdny? Připadáte si někdy osamocené, izolované a bez návaznosti na to, co bylo a je? Připadá vám koloběh věcí monotónní a je toho na vás moc? Jste pořád myšlenkami v hlavě a zapomínáte na to, že máte tělo, které umí tančit a radostně se houpat do rytmu hudby? Milujete se vášnivě a vědomě? 

Už jenom samotné usednutí do kruhu s ostatními ženami vytvoří kdesi v hloubi pocit sounáležitosti, komunity žen a sesterství.

Pokaždé pro vás vytvoříme krásné a útulné prostředí plné barev, chutí, kde hoří svíce a voní magická vykuřovadla.

Nejdůležitější je však váš osobní prožitek, a tak slovy raději šetříme. Zpíváme, věnujeme se svému tělu s vědomou pozorností a péčí, tančíme na krásnou hudbu a vedeme meditaci skrze pohyb. Čteme si pradávné ženské příběhy, které v sobě skrývají symboly a poselství... Díky nim se můžeme znovu propojit s našimi předkyněmi a pochopit jejich poselství.

Zažijeme rituály, které se váží k důležitých mezníkům a přechodům v životě i přírodě, a také k našim ženským kvalitám a archetypům.

Zeptaly jste se někdy samy sebe, co vlastně znamená být ženou? A co jste si odpověděly? Možná vám právě tato otázka začne měnit život.

Žena je bytost překrásná, mnohostranná
a silná - jako diamant.

Naším přáním je, abyste si díky setkáním na našich kruzích začaly uvědomovat tuto skutečnost a měly odvahu svou osobnost naplno projevit v běžném životě. Máte tolik úžasných podob: od mladé kreativní energie přes ničivou sílu uragánu až po šepot moudré stařeny a ticho po posledním výdechu.